Vyhledat jazykové kurzy podle:

Provozujete jazykovou školu? Registrujte se do toplistu jazykových škol. Buďte nejlepší jazykovou školou.

Jazyková škola Libuš

Jazyková škola Libuš
Manažer Mgr.Josef Davídek MBA
Mobilní telefon 722740519
Telefon 722740519
Fax nebylo zadáno
Adresa Libušská 392, 14200 Praha - Libuš
  Zobrazit na mapě
E-mail jazyky.libus@seznam.cz
Internet https://www.facebook.com/qwlanguagesschool?ref_type=bookmark

Popis jazykové školy

1. Úvodem Po absolvování Filosofické fakulty a všemožných i nemožných kurzech na jednotlivé, výše uvedené jazyky a toho nejcennějšího, tj. pobytech v jednotlivých zemích v nečesky mluvících komunitách, jsem přišel na to, že systém didaktiky a pedagogického přístupu zcela jistě není věcí zanedbatelnou, ale především je pro mě nejdůležitější klient samotný. Zní to sice jako klišé, nicméně mám na mysli klientovo předchozí studium, typ paměti, schopnost vnímání, společenské postavení, psychické rozpoložení, slovní zásobu, časové možnosti samostudia apod. Jsem přesvědčen, že vnímat cizí jazyk dokáže naprosto každý z nás a každý z nás jej dokáže minimálně memorovat, ale to není cílem mým kurzů. Na základě všech zmíněných aspektů přistupuji ke klientovi individuálně. ( to asi také čtete ve všech nabídkách ostatních kolegů učitelů či a bohužel i neučitelů ) To moje individuálně je ne na základě učebnice a již daného sylabu pro jednotlivý určený level znalostí, ale na základě schopnosti míry vnímání a schopnosti nejen si zapamatovat, ale hlavně použít daný jazyk tak, aby byl pro klienta přirozenou součástí jeho osobnosti a vyjadřovacích schopností stejně, jako v jazyce mateřském. V žádném případě nevěřím na "neučení se" a na "zázračné metody" výuky. Co je pro Vás z tohoto mého povídání nejdůležitější, je pojem rozhodnutí se. Dokázat potlačit v sobě ať už nechuť k učení, lenost či vytěsnit pojem "nedostatek času" a rozhodnout se porozumět jiným lidem, jejich pocitům, přáním a myšlenkám, rozhodnout se komunikovat. K tomu své klienty-studenty vedu a snažím se jim ukázat nejen praktickou stránku, ale i zákoutí jazyků a také jejich krásu a malebnost. Nabídka jazyků: • angličtina • arabština • čeština • čínština • dánština • esperanto • finština • francouzština • hebrejština • hindština • holandština • chorvatština • italština • japonština • katalánština • korejština • latina • malajština • mongolština • němčina • norština • perština • portugalština • ruština • řečtina • sanskrt • slovenština • slovinština • svahilština • španělština • švédština • thajština • turečtina • vietnamština • vlámština 2. Individuální výuka Co si představit pod pojmem individuální? Moje individuálně znamená nikoliv na základě učebnice a již daného sylabu pro jednotlivý určený level znalostí,ale na základě schopnosti každého jednotlivce vnímat, zapamatovat si, ale hlavně použít daný jazyk. Ne ovšem tak, jak se píše všude v daných situacích, hlavní je aby jazyk byl pro klienta přirozenou součástí jeho osobnosti a vyjadřovacích schopností stejně jako v jazyce mateřském. Je to sice velmi nezvyklé ,ale odzkoušené a osvědčené. Zpočátku výuky NEPOUŽÍVÁM žádnou dostupnou učebnici jako celek, materiály opět připravuji individuálně dle klienta. Přesto jsou veškeré materiály ve shodě s Evropským referenčním rámcem pro výuku cizích jazyků, stejně jako sylabus a rozčlenění klientů do jednotlivých úrovní.Všechny materiály jsou přípravou k testům v jednotlivých jazycích. Co se týká ceny kurzu jedna vyučovací hodina má 60 minut a stojí 350,- Kč. Po dlouholetých zkušenostech s výukou jsem zvolil pravidla platby tak aby se obě strany cítily tak trochu zavázány a také aby si klient byl jist,že dostane pravidelný termín výuky. Z tohoto důvodu je platba kursovného stanovena na 10hodin výuky, tedy 3.500,- Kč, splatných na první vyučovací hodině v hotovosti. Forma odčítání kursovného je stanovena jako manager program, tzn. není stanoven datum kdy musí být kursovné vyčerpáno. Klient nepřichází o žádné peníze a vyčerpává si kursovné dle jeho možností tedy kreditní formou. Hlavní výhody individuální výuky: • témata i rychlost výuky se přizpůsobují Vám • výuka může probíhat i u Vás doma nebo po internetu přes program Skype • sami si s lektorem plánujete termíny jednotlivých hodin, neexistuje předem daný rozvrh Počet studentů 60 minut 90 minut 1 student 350 Kč 525 Kč 2 studenti 500 Kč 750 Kč 3. Jazykové skupinové kurzy pro veřejnost Výhody naší jazykové školy •malý počet studentů ve skupinkách (4 - max. 10) •moderní komunikativní metoda •aplikace moderních trendů ve výuce •profesionální metodická podpora •jazykové kurzy běžných i netradičních jazyků •jazykové kurzy pro všechny jazykové úrovně od úplných začátečníků až po velmi pokročilé studenty •definice jazykových úrovní dle Společného evropského referenčního rámce Skupinová výuka Jazyková škola Libuš Typ kurzu Hodin v měsíci Měsíční platba Čínština 8 848 Kč Hebrejština 8 1104 Kč Arabština 8 1000 Kč Japonština 8 1000 Kč Švédština 8 952 Kč Ruština 8 1104 Kč Portugalština 8 952 Kč Italština 8 1104 Kč Němčina 8 1000 Kč Francouzština 8 1000 Kč Španělština 8 1104 Kč Angličtina intenzivně 12 1800 Kč Anglická gramatika 8 1200 Kč Anglická víkendová konverzace 6 1500 Kč Bussines english 12 1500 Kč Angličtina (základní nabídka) 8 800 Kč Angličtina pro velmi pokročilé 12 1200 Kč Kurs k maturitě 4 852 Kč Čeština pro cizince 8 1200 Kč 4. Firemní jazykové kurzy V oblasti firemního vzdělávání klademe důraz na komplexnost nabízených služeb v této oblasti. Firemní projekty vzdělávání zahrnují kromě výuky samotné i jazykové poradenství, metodickou přípravu rozsáhlých vzdělávacích projektů a jejich průběžnou kontrolu, včetně monitoringu docházky studentů, průběžného testování, certifikace a příprav na závěrečné zkoušky. Kvalitní a efektivní vzdělávání je naší hlavní prioritou.. Naše nabídka firemní výuky zaručuje: •komplexní řešení jazykové výuky v rámci celé ČR •zpracování studijních plánů na základě potřeb a cílů firmy •návrh vhodného motivačního programu •monitoring pokroku a docházky •časovou flexibilitu a cenovou přístupnost •vstupní jazykový audit zdarma •dojíždění lektorů do firem, možnost studia také v našich učebnách •čas výuky vždy podřízený potřebám klienta •pravidelný monitoring a kontrola výuky - observace •dílčí a závěrečné testování pokroku •zahájení studia kdykoli během roku Po úspěšném ukončení kurzu dané jazykové úrovně a složení závěrečného testu od nás student obdrží certifikát. Firmám nabízíme : •Individuální jazykové kurzy (one to one) •Skupinové jazykové kurzy (2 - 8 studentů) •Jazykové kurzy specializovaného jazyka •Pobytové kurzy v ČR •Pobytové kurzy v zahraničí Naše ceny zahrnují •jazykový audit vstupní písemné testy pro všechny studenty vyhodnocení testů, doporučení vhodné úrovně kurzu u skupinových kurzů návrh rozdělení do odpovídajících skupin •vypracování učebního programu a zvolení ideálního tempa výuky cíl a náplň kurzu, doporučení vhodných studijních materiálů doporučení frekvence a minimální délky trvání pro zvládnutí dané jazykové úrovně možnost úpravy učebního programu a tempa výuky konzultace a případná úprava výuky tak, aby odpovídala potřebám firmy (studentů) •výuku přímo u vás ve firmě / v kanceláři lektor dojíždí k Vám, zaměstnanci nejsou unaveni cestováním •kontrolu lektorů kontrola ze strany školy observace kontrola ze strany studentů - dotazníky spokojenosti •progress-testy studentů testy slouží k tomu, aby si studenti ověřili zvládnutí probrané látky, a současně jsou kontrolou pro zaměstnavatele •závěrečný certifikát závěrečný certifikát obdrží studenti po zvládnutí dané jazykové úrovně •statistiku docházky studentů statistika je předávána společně s fakturací za předchozí měsíc firma si může ověřit pravidelnost účasti zaměstnanců na hodinách Firemní výuka: Počet hodin v týdnu a jejich konkrétní termíny jsme u firemní výuky schopni plně přizpůsobit Vašim požadavkům. Lektor může bez jakéhokoliv příplatku dojíždět přímo k Vám do firmy, nebo si prostory pro výuku dokážeme zajistit sami. Záleží jen na tom, co Vám více vyhovuje. do 40 hodin měsíčně 1-2 osoby 450 Kč 3-8 osob 600 Kč 41 - 60 hodin měsíčně 1-2 osoby 425 Kč 3-8 osob 550 Kč Nad 60 hodin měsíčně 1-2 osoby 400 Kč 3-8 osob 500 Kč 5. Doplňkové služby Jazykové školy Libuš a QW •Jazykové kurzy specializovaného jazyka •Pobytové kurzy v ČR •Pobytové kurzy v zahraničí Online výuka Online výuka je ideálním způsobem, jak studovat jazyk z pohodlí svého domova. Vyberte si z několika možností online studia a pak si již organizujte učení dle svých potřeb a časových možností. Překlady Široká škála jazyků Zajistíme překlady a korektury ve více než 50 jazycích. Korektury rodilými mluvčími Zajistíme stylistickou a gramatickou korekturu textu. Expresní překlady Díky dlouholetým zkušenostem a celorepublikové databázi dodavatelů vynikáme v realizaci expresních překladů během několika hodin nebo dnů. Překlady se soudním ověřením Překlad ověří soudem registrovaný tlumočník, který připojí tlumočnickou doložku opatřenou kulatým razítkem. Překlady podporované počítačem – CAT Při překladech využíváme CAT nástroje – software fungující na principu tzv. překladové paměti. DTP zpracování Překlad zpracujeme v libovolném formátu (FrameMaker, PageMaker, QuarkXPress, Corel, Interleaf a podobně). Naše DTP oddělení provede jakkoli náročnou grafickou úpravu textu. Tlumočení Tlumočení znamená ústní převod informace z jednoho jazyka do druhého. Z povahy služby se jedná o náročný a složitý úkon, při kterém tlumočník pohotově, rychle v reálném čase a bez pochybení vybírá to správné slovo nebo frázi. Není zde prostor ani na chyby ani na opravy, i když na tento typ převodu z jazyka do druhého nejsou kladeny vysoké nároky na přesnost jako u písemných překladů. Ať už potřebujete tlumočit souběžně (simultánní tlumočení) na konferenci nebo po částech (konsekutivní tlumočení) při obchodním jednání, zajistíme vám vždy toho správného a kvalitního tlumočníka dle vašich požadavků. Průvodci a služby Poznejte s našimi průvodci krásy své vlasti! Nabízíme služby v oblasti průvodcovských činností, ať už po hlavním městě či jiných oblastech České republiky. Naši průvodci Prahou jsou kvalifikovaní průvodci s certifikáty z Průvodcovské činnosti pro Prahu, průvodci pro mimopražské výlety mají absolvované zkoušky Průvodce cestovního ruchu. Průvodcovské služby s profesionálním výkladem nabízíme až v 53 jazycích. Ceny celodenních výletů jsou kalkulovány na základě velikosti skupiny, jazyka, časové náročnosti, případné dopravy a dalších parametrů. Pro konkrétní cenovou nabídku nás neváhejte kontaktovat! Business Service V rámci služby Business Service nabízíme našim klientům kompletní péči o tuzemské i zahraniční hosty, obchodní partnery či klienty. Jsme schopni zajistit veškerý servis od příletu hosta na letiště až do konce jeho pobytu v České republice. Služby v rámci Business Service: • Vyzvednutí na letišti • Zajištění ubytování • Prohlídky Prahy nebo mimopražských památek • Rezervace vstupenek na kulturní představení (divadlo, koncert, kino, balet a další) • Rezervace restaurace dle požadavků klienta • Odvoz na letiště • A další dle konkrétních požadavků Využitím našich průvodcovských a doplňkových služeb zpříjemníte přátelům či obchodním partnerům čas strávený v České republice a navodíte tak příjemnou atmosféru pro další návštěvu

 

Vyučované jazyky: Albánština, Angličtina, Arabština, Bulharština, Čeština, Chorvatština, Čínština, Dánština, Estonština, Farzí, Finština, Francouzština, Havajština, Hebrejština, Hindština, Indonéština, Italština, Japonština, Jidiš, Maďarština, Malajština, Mongolština, Němčina, Nepálština, Nizozemština, Norština, Perština, Portugalština, Řečtina, Ruština, Sanskrt, Slovenština, Slovinština, Španělština, Srbština, Švédština, Thajština, Turečtina, Ukrajinština, Vietnamština

Google mapa

Fotky

Jazyková škola LibušJazyková škola LibušJazyková škola LibušJazyková škola LibušJazyková škola LibušJazyková škola LibušJazyková škola LibušJazyková škola LibušJazyková škola LibušJazyková škola LibušJazyková škola LibušJazyková škola LibušJazyková škola LibušJazyková škola LibušJazyková škola LibušJazyková škola LibušJazyková škola LibušJazyková škola Libuš

Okresy, ve kterých škola je schopna zajistit výuku

Praha
Hlavní město PrahaPraha 01Praha 02Praha 03
Praha 04Praha 05Praha 06Praha 07
Praha 08Praha 09Praha 10 
Středočeský kraj
Praha-východPraha-západ  
Zlínský kraj
Zlín   

Jazykové kurzy, které jazyková škola nabízí

název kurzu vstupní úroveň začátek cena
Jazyková škola momentálně nenabízí žádný jazykový kurz.

Nesplňuje tato škola Vaše požadavky?

Vyzkoušejte jinou školu z kraje: Praha nebo z okresu: Praha 04

Inzerce jazykových kurzů a jazykové výuky [vložit inzerát]

optimalizace PageRank.cz optimalizace PageRank.cz