Kurzové a LIVE sázení

hokej svobodném přístupu k informacím

Zákon o svobodném přístupu k informacím

o svobodném přístupu k informacím ve znění z. č. 101/2000 Sb., č. 159/2000 Sb., č. 39/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ § 1 Účel zákona Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví zá

Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k ...

PolicieČR jako celek je samostatným povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Policie ČR má ze zákona povinnost poskytovat fyzickým i právnickým osobám informace vztahující se k

Zákon o svobodném přístupu k informacím - Beck-online

Zákon o svobodném přístupu k informacím, 1. vydání, 2016. O autorech. Předmluva. Jednotlivé části komentáře k zákonu o svobodném přístupu k informacím zpracovali: Seznam použitých zkratek. Komentář Zákon o svobodném přístupu k informacím (§ 1-22)

Diskuse: Novela zákona o přístupu k informacím chystá ...

Ochránit úřady a další instituce před zneužíváním práva na informace ze strany žadatelů má novela zákona o svobodném přístupu k informacím, jejíž návrh v pondělí schválila vláda. Návrh ministerstva vnitra zavádí mimo jiné možnost žádat při rozsáhlém

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

2019 Informace poskytované podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: počet žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - 100 počet rozhodnutí o odmítnutí žádosti - 4 (4x částečné) počet podaných odvolání proti r

Zaregistrujte se

Vyplňte jednoduchý formulář

Získej bonus

Zaregistruj se a získej nejvyšší vstupní bonus

Můžete hrát

Ihned po registraci můžete začít hrát

Neváhejte a získejte nejlepší bonusy. Po kliknutí se Vám zobrazí detailnější informace a můžete začít hrát.

Vydělávejte online s úsměvem

Vsaďte si

Zákon o svobodném přístupu k informacím – Wikipedie

Zákon o svobodném přístupu k informacím je legislativní nařízení, které garantuje přístup k informacím držených státem. Ustanovují proces, ve kterém mohou být vznášeny požadavky na vládou držené informace. Všechny tyto požadavky pak musejí být přijat

INFORMACÍM ZÁKON Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K

ZÁKON Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM • Úvodní kapitola + Informace o kurzu + Seznam doporučené literatury + Úvodní slovo autora • Právo na informace + Úvod ke kapitole + Právo na informace v ústavním pořádku ČR

Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném ...

o svobodném přístupu k informacím Předmět úpravy Zveřejnění povinných informací je vydáno na základě pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č.j. 31479/99-14, k zajištění úkolů vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístup

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném ...

obdržela dne 22.1.2020 Vaši další žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K Vašim dotazům uvádíme naše odpovědi: 1) Kolik klecových a síťových lůžek bylo ve vaší nem

Informace uveřejněné podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 ...

Informace uveřejněné podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Odpověď podle zákona č. 106/1999 Sb. Č.j. KPR 2633/2020 (PDF, 2,1MB) Odpověď podle zákona č. 106/1999 Sb. Č.j. KPR 2362/2020 (PDF, 50kB) Odpověď podle z